Blog27 jun 2024

Zorgadministratie

Wet langdurige zorg tips van team MijnZorgDeclaratie

Het team van MijnZorgDeclaratie (MZD) deelt hun kennis met enkele weetjes over de Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die continue zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze zorg kun je thuis ontvangen, maar je kunt ook in een instelling wonen, zoals een verpleeghuis. Vanuit MijnZorgDeclaratie (MZD) helpen we kleine zorgaanbieders met de ondersteuning van zorgadministratieve werkzaamheden. Deze handelingen worden binnen de Wlz anders geregistreerd dan bijvoorbeeld in de zorgverzekeringswet.

WLZ voor kinderen

Naast volwassenen kunnen ook kinderen in aanmerking komen voor de Wlz. Dit kan als zij niet passende zorg krijgen via de gemeente of de zorgverzekeraar. Voor kinderen gelden drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Wlz:

 • Het kind heeft een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking, en/of een zintuiglijke handicap, vastgesteld door een deskundige.
 • Door de aandoening of ziekte moet er dag en nacht iemand in de buurt zijn om onveilige situaties te voorkomen.
 • Het is duidelijk dat er levenslange zorg en toezicht nodig is, ook als volwassene.

 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand recht heeft op zorg vanuit de Wlz. Dit doet het CIZ vanuit een zogeheten “Wlz-indicatie”. Dit is in feite het besluit of de aanvrager recht heeft op zorg vanuit de Wlz. Het zorgkantoor heeft vervolgens de plicht om te zorgen dat er zorg in de buurt voor de cliënt beschikbaar is. En de zorgaanbieder levert dan deze zorg.

Wist je dat kinderen relatief moeilijk in de Wlz terechtkomen? Dit komt omdat een Wlz-indicatie in principe levenslang geldig is. Eenmaal in de Wlz kom je er moeilijk weer uit. Daarom zijn de criteria voor kinderen behoorlijk streng.

Zorg thuis ontvangen

Een Wlz-indicatie geeft de patiënt recht op zorg in een verpleeghuis of een (ggz) instelling. Er is echter ook de optie om thuis te blijven wonen. Dit is enkel mogelijk als de thuissituatie zich leent om de juiste zorg te krijgen

 

Wist je dat?

 • Een Melding Aanvang Zorg (MAZ) binnen 5 werkdagen moet worden ingediend.
 • Iedereen boven de 18 jaar die zorg ontvangt vanuit de Wlz een eigen bijdrage betaalt aan het CAK.
 • Er 31 zorgkantoren in Nederland zijn.
 • Als een cliënt zorg ontvangt op basis van PGB, hij of zij zelf (of een wettelijk vertegenwoordiger) verantwoordelijk is voor het organiseren van de zorg.
 • Hulpmiddelen bij een Modulair Pakket Thuis (MPT) wel vergoed worden, maar niet bij een Volledig Pakket Thuis (VPT).
 • Bij een VPT één zorgaanbieder de zorg levert, maar in uitzonderlijke gevallen ook meerdere zorgaanbieders zorg kunnen leveren.
 • Bij een MPT meerdere zorgaanbieders zorg leveren.
 • Het zorgkantoor een indicatie aanlevert met overlijdensdatum als een cliënt overlijdt.
 • Extra Kosten Thuis (EKT) kan worden aangevraagd als de cliënt MPT of PGB heeft en niet uitkomt met het huidige budget. Je kunt maximaal 25% extra budget krijgen bovenop het budget dat bij je zorgprofiel hoort, met een maximum van 125%.
 • Palliatieve terminale zorg (PTZ) wordt geleverd in de laatste levensfase bij een levensverwachting korter dan drie maanden. Daarom wordt een VV10 altijd maar voor drie maanden afgegeven (verlening in uitzonderlijke gevallen mogelijk).
 • Bij palliatieve terminale zorg hoef je geen rekenmodule aan te leveren aan het zorgkantoor, maar geef je in de AAT aan dat het om palliatieve terminale zorg gaat.
 • Als een cliënt palliatieve terminale zorg ontvangt op een VPT, kan zonder tussenkomst van het zorgkantoor de declaratie op de VV10 (specifieke VPT-prestatie voor palliatieve zorg) worden ingediend.

 

Wil jij meer tijd voor zorg en er zeker van zijn dat jouw organisatie voldoet aan de wet- en regelgevingen omtrent de Wet langdurige zorg? Neem dan contact op met het team van MijnZorgDeclaratie, zij staan klaar om jou administratief te ontzorgen!

MijnZorgDeclaratie

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Blog27 jun 2024

Zo word je een datagedreven zorgorganisatie

Wil je meer datagedreven werken in jouw zorgorganisatie? Consultants van Cure4 en 6Gorrila's vertellen hoe je dat doet en wat je ervoor nodig hebt.
Lees meer +
Blog21 jun 2024

Het automatiseren van de Aan- en afwezigheidsregistratie in Fierit

Er zijn verschillende redenen waarom cliënten tijdelijk afwezig zijn. Sommige dagen van deze afwezigheid mogen alsnog gedeclareerd worden. Daarom is het registeren van aan- en afwezigheid van cliënten een belangrijke taak die vaak handmatig verricht wordt. 
Lees meer +
Blog24 mei 2024

Samen Sterker: de positieve impact van consortia in de jeugdzorg

In dit artikel duiken we dieper in de samenwerking binnen de jeugdzorg, de opkomst van consortia, en hoe deze samenwerkingsverbanden bijdragen aan efficiëntere en effectievere zorgverlening voor kinderen en hun families.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in