Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

De Zorgadministratie

Het zorgadministratief proces verandert in een snel tempo door toedoen van ingrijpende veranderingen rondom wet- en regelgeving, invoering van nieuwe bekostigingssystematiek en de ontwikkeling van digitale systemen. Van de zorgadministratie wordt steeds meer een proactieve benadering verwacht. We zien dat de afdeling meer en beter samenwerkt met het primaire proces en fungeert als spil in de organisatie door directe zorg te kunnen vertalen in financiële informatie. Een toekomstbestendige zorgadministratie vraagt om een intensieve samenwerking met behandelaars, Planning & Control en ICT.

Cure4 heeft jarenlange ervaring met het optimaliseren van de zorgadministratie. Zowel bij ziekenhuizen, GGZ-instellingen, jeugdzorginstellingen en de langdurige zorg (VG en VVT). Op basis van al deze ervaringen hebben wij het model voor de Ideale Zorgadministratie ontwikkeld. Met dit model neemt Cure4 zorginstellingen mee in wat er nodig is om een moderne zorgadministratie te voeren die goed geborgd is in de organisatie.

Waarom Cure4 als partner?

 • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Optimalisatie van zorgadministratieve processen en de AO/IC bij zorgorganisaties in de cure en care;
 • Ondersteuning bij Implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
 • Advies en begeleiding bij professionalisering van de zorgadministratie aan de hand van ons model De Ideale Zorgadministratie;
 • Advies en interim-ondersteuning van experts bij vraagstukken rond DBC-sturing en berichtenverkeer;
 • Juridisch advies bij vraagstukken rond gezondheidsrecht, gegevensuitwisseling en privacy;
 • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek.
 • Tijdelijke inzet van experts bij verwerking van achterstanden in declaraties en berichtenverkeer;
 • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties.

Contact opnemen

Als zorgverlener moet je je declaraties heel goed specificeren. En ook nog in het juiste format aanleveren bij VECOZO. Met de declaratieservice MijnZorgdeclaratie.nl kan dit snel, simpel, veilig én zonder berichtenconverter.

Via één portaal geef jij je zorguren door en wij verzorgen de rest. We verwerken alle gegevens tot declaraties, die we ook bij de juiste instanties voor je aanleveren.

Ik wil meer weten!

Onze dienstverlening

ZA Ondersteuning

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek in werkzaamheden op de zorgadministratie? Wij bieden tijdelijke of voor langere periodes de inzet van ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij verschillende uitdagingen en werkzaamheden. Onze ZA-professionals kunnen ook fungeren als coördinator en gesprekspartner van het management.

Lees meer

Shared Services ZA

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond de zorgadministratie, EPD/ECD-systemen, zorglogistiek, bekosting en zorgcontractering. In combinatie met hun kennis van wet- en regelgeving en zorgprocessen weten onze adviseurs tot pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen te komen voor jouw organisatie.

Lees meer

Advies & Tijdelijke ondersteuning

Het kan zijn dat je tijdens een bepaald project, ter vervanging van een medewerker of tijdens piekmomenten direct extra ondersteuning nodig hebt. Wij kunnen je op afstand én op locatie ondersteunen.

Lees meer

e-Guide ‘Het ideale zorgadministratieve proces’

Onze uitwerking van de Ideale Zorgadministratie zorgt voor meer verbinding tussen de zorgadministratie en de betrokkenen om tot efficiënte processen binnen de organisatie te komen. Hoe zorg je er als zorginstelling voor dat je alle benodigde informatie verzamelt, vastlegt én voldoet aan de huidige wet- en regelgeving?

In deze e-Guide zoomen we in op onderdelen van een aantal belangrijke stappen in de dit proces;

 • Aanmelding & Screening
 • Zorglevering & Mutaties
 • Afsluiting
Downloaden

Relevante publicaties

Update | De rechtmatigheid van geleverde zorg tijdens corona

1462

06 July 2020

In de vorige blog werd de uitwerkingen van de maatregelen rondom de continuïteit van de zorg bespro…

Update | Covid-19, 2021 en hoe nu verder?

1343

02 July 2020

Het aantal doorverwezen patiënten is 1,2 miljoen lager dan vorig jaar (100 dagen na corona uitbraak…

Update | Het weerbarstige woonplaatsbeginsel: op weg naar verbetering

1486

15 June 2020

Het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet heeft veel problemen veroorzaakt. Wat zijn de huidige ontwikke…

Opdrachtgevers

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact