Blog26 apr 2022

Bijzonder tariefpercentage

Dit is wat je allemaal moet weten over de bijzonder tarief percentages van 2022

Voor medewerkers in de zorg verwerken we de loonheffingen volgens de regels van de Belastingdienst. Jaarlijks zijn er een aantal bijzondere beloningen. Die bestaan uit de uitbetalingen van de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of de van een andere reservering (bijv. keuzebudget) door de werkgever. Ook incidentele, niet maandelijkse, uitbetalingen vallen onder de bijzondere beloningen.

Let op: Dit is het artikel van 2022. De bijzonderheden van 2023 lees je in dit artikel.

Op deze uitbetaalde bedragen wordt loonheffing ingehouden die afwijkt van je normale loonheffing. Bij de bijzondere inhouding wordt rekening gehouden met één vastgesteld percentage. Het gaat dan om het bijzonder tarief percentage. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden, om zo het risico te verkleinen van een naheffing bij het insturen van de aangifte inkomstenbelasting. In deze update gaan we in op de bijzonderheden voor dit jaar.

Bepaling bijzonder tarief percentage

Het bijzonder tarief percentage komt uit de tabel bijzondere beloningen. Om te bepalen welk percentage voor jou van toepassing is, gebruiken we het jaarloon bijzonder tarief. Dit halen we uit het vorige jaar. Als je een volledig jaar in dienst bent geweest, zal dit overeenkomen met het fiscale loon op je jaaropgave van het voorgaande jaar. In andere gevallen wordt je verdiende loon conform regelgeving vanuit de belastingdienst omgerekend tot een jaarloon bijzonder tarief.

Te laag bijzonder tarief percentage

Het bijzonder tarief loon wordt eenmaal per jaar vastgesteld. Wijzigingen gedurende het jaar worden hierin niet meegenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat je huidige jaarloon bijzonder tarief niet meer overeenkomt met je huidige situatie. Het zou kunnen dat een lagere of hogere tariefschaal meer overeenkomt. Mocht dit inderdaad zo zijn dan wordt dit bij je inkomstenbelasting met een verrekening rechtgezet. In de meeste gevallen zal dit een kleine verrekening zijn, omdat tussen de tariefgroepen geen grote verschillen zitten. In sommige gevallen gaat het wel om significante bedragen, in dat geval adviseren wij om jouw percentage aan te passen. Dat voorkomt mogelijk hoge terugbetalingen met de inkomstenbelasting en mogelijk ook ergernissen.

Waarom val ik in een te lage tariefgroep?

Er zijn een aantal redenen waarom je mogelijk in een te lagere tariefgroep wordt verloond. De basis is dat je in het afgelopen jaar waarschijnlijk een wijziging hebt gehad in je arbeidsvoorwaarden. Controleer of de volgende redenen van toepassing zijn momenteel, gedurende het jaar of het voorgaande jaar:

  1. Afgelopen jaar was je niet het volledige jaar in dienst.
  2. Je bent meer of minder uren gaan werken.
  3. Je bent meer gaan verdienen.
  4. Je hebt in een jaar meer bijzondere beloningen ontvangen.
  5. Er heeft een wijziging plaatsgevonden met extra/nevendienstverbanden.

Je kunt de tarieven één keer per jaar wijzigen. De wijziging kun je doorgeven middels het formulier en deze ondertekenen. Let op: het gaat altijd in per 1-1-2022 (dit jaar bijvoorbeeld) of in-dienst datum (in hetzelfde jaar) bijvoorbeeld 1-3-2022. Als voorbeeld: als je in november 2022 de wijziging doorgeeft, dan wordt dit met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 doorberekend.

Hoe regel ik een aanpassing van het bijzonder tarief percentage?

Een aanpassing van een jaarloon bijzonder tarief mag alleen door een medewerker zelf gedaan worden. Een werkgever of de salarisadministratie mag hier niet eenzijdig een aanpassing in doen.

Omdat je als werkgever geen inzicht hebt in de situatie van de medewerker en de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting is het ook niet wenselijk dit te doen. Hierin kan je alleen de medewerker informeren zodat deze zelf een juiste keuze kan maken. De salarisadministratie kan hierin dus ook geen advies geven voor het juiste jaarloon omdat ze maar 1 deel van de gegevens hebben. Om een aanvraag van de medewerker door te voeren, zal deze schriftelijk een verzoek in moeten dienen. Hiervoor hoeft de medewerker geen berekening mee te sturen van zijn aanvraag, dus het mag een bedrag zijn wat in de tariefgroep valt met het betreffende percentage. Dit hebben we meegenomen bij het opstellen van de template voor het aanvragen.

Witte jaartabel bijzondere beloningen 2022

De tabel vertegenwoordigt alle loonheffingskortingen die gelden voor 2022 per doelgroep.

Downloaden

Bekijk het bijzonder tarief 2024!

De nieuwe bijzonder tarief in 2024: de belangrijkste informatie

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Klantverhaal30 apr 2024

Uitbesteding van administratie: hoe Dialysecentrum Ravenstein tijd wint voor meer zorg

Bij Dialysecentrum Ravenstein zet een klein team zich in om optimale zorg te leveren. Om zich volledig te focussen op het verlenen van zorg, laten zij zich administratief ontlasten door Cure4.
Lees meer +
Blog04 mrt 2024

Laag percentage – bijzonder tarief 2024

Wat is het bijzonder tarief in 2024? En hoe wordt dit bepaald? En wat doe je als je in een te lage tariefgroep wordt beloond?
Lees meer +
Brochure05 dec 2023

Brochure: 10 redenen om je salarisdministratie uit te besteden

Veranderende regels voor ouderschapsverlof, nieuwe cao afspraken, een veranderend pensioenstelsel. Continu zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die impact hebben op je salarisadministratie. Om deze tien redenen kies je voor het uitbesteden van je salarisadministratie.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in