Blog04 mrt 2024

Bijzonder tariefpercentage

Bijzonder tarief in 2024: de belangrijkste informatie

We passen de loonheffingen voor medewerkers in de zorg toe volgens de regels van de Belastingdienst. Elk jaar zijn er speciale beloningen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of uitbetalingen van andere reserveringen (bijv. keuzebudget) door de werkgever. Ook incidentele uitbetalingen die niet maandelijks plaatsvinden vallen hieronder.

Voor deze uitbetalingen wordt een afwijkende loonheffing ingehouden, in overeenstemming met een vastgesteld percentage: het bijzonder tariefpercentage. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden, om het risico op een naheffing bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting te verkleinen. Deze update richt zich op de specifieke details voor dit jaar.

Bepaling bijzonder tarief percentage

Het bijzonder tariefpercentage wordt bepaald aan de hand van de tabel bijzondere beloningen. Het jaarloon bijzonder tarief wordt gebruikt om te bepalen welk percentage van toepassing is. Het jaarloon bijzonder tarief wordt afgeleid uit het vorige jaar. Indien een volledig jaar in dienst is gewerkt, komt dit overeen met het fiscale loon op de jaaropgave van het voorgaande jaar. In andere gevallen wordt het verdiende loon volgens de regelgeving van de belastingdienst omgerekend tot een jaarloon bijzonder tarief.

Te laag bijzonder tarief percentage

Het bijzonder tarief loon wordt jaarlijks vastgesteld en er worden geen wijzigingen gedurende het jaar meegenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat het huidige jaarloon bijzonder tarief niet meer overeenkomt met de huidige situatie. Het is mogelijk dat een lagere of hogere tariefschaal beter aansluit. Indien dit het geval is, wordt dit gecorrigeerd via een verrekening bij de inkomstenbelasting.

In de meeste gevallen zal deze verrekening klein zijn, omdat er geen grote verschillen zijn tussen de tariefgroepen. In sommige gevallen kunnen echter aanzienlijke bedragen in het spel zijn. Daarom wordt geadviseerd om het percentage aan te passen. Op die manier worden mogelijk hoge terugbetalingen bij de inkomstenbelasting en mogelijke ergernissen voorkomen.

Waarom val ik in een te lage tariefgroep?

Er zijn een aantal redenen waarom je mogelijk in een te lage tariefgroep wordt verloond. De basis hiervoor is dat er waarschijnlijk het afgelopen jaar een wijziging is geweest in je arbeidsvoorwaarden. Controleer of de volgende redenen momenteel, gedurende het jaar of het voorgaande jaar van toepassing zijn:

  1. Afgelopen jaar was je niet het volledige jaar in dienst.
  2. Je bent meer of minder uren gaan werken.
  3. Je bent meer gaan verdienen.
  4. Je hebt in een jaar meer bijzondere beloningen ontvangen.
  5. Er heeft een wijziging plaatsgevonden met extra/nevendienstverbanden.

Je kunt de tarieven één keer per jaar wijzigen. De wijziging kun je doorgeven middels het formulier en deze ondertekenen. Let op: het gaat altijd in per 1-1-2024 (dit jaar bijvoorbeeld) of in-dienst datum (in hetzelfde jaar) bijvoorbeeld 1-4-2024. Als voorbeeld: als je in oktober 2024 de wijziging doorgeeft, dan wordt dit met terugwerkende kracht vanaf januari 2024 doorberekend.

Hoe regel ik een aanpassing van het bijzonder tarief percentage?

Alleen een medewerker zelf mag een aanpassing maken in het jaarloon bijzonder tarief. Een werkgever of de salarisadministratie heeft niet het recht om een eenzijdige aanpassing door te voeren.

Aangezien de werkgever geen volledig inzicht heeft in de situatie van de medewerker en de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting, is het ook niet wenselijk dat zij deze aanpassing doen. Het is belangrijk dat de medewerker zelf een weloverwogen keuze kan maken. De salarisadministratie kan geen advies geven over het juiste jaarloon, omdat zij slechts toegang hebben tot een deel van de gegevens.

Om een aanvraag van de medewerker door te voeren, zal deze schriftelijk een verzoek in moeten dienen. Hiervoor hoeft de medewerker geen berekening mee te sturen van zijn aanvraag, dus het mag een bedrag zijn wat in de tariefgroep valt met het betreffende percentage. Dit hebben we meegenomen bij het opstellen van de template voor het aanvragen.

Download template

Witte jaartabel bijzondere beloningen 2024

De tabel vertegenwoordigt alle bijzondere beloningen die gelden voor 2024 per doelgroep.

Downloaden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Klantverhaal30 apr 2024

Uitbesteding van administratie: hoe Dialysecentrum Ravenstein tijd wint voor meer zorg

Bij Dialysecentrum Ravenstein zet een klein team zich in om optimale zorg te leveren. Om zich volledig te focussen op het verlenen van zorg, laten zij zich administratief ontlasten door Cure4.
Lees meer +
Brochure05 dec 2023

Brochure: 10 redenen om je salarisdministratie uit te besteden

Veranderende regels voor ouderschapsverlof, nieuwe cao afspraken, een veranderend pensioenstelsel. Continu zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die impact hebben op je salarisadministratie. Om deze tien redenen kies je voor het uitbesteden van je salarisadministratie.
Lees meer +
Blog04 dec 2023

Wet- en regelgeving wijzigingen in de HR en salarisadministratie per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden er een aantal veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving met betrekking tot salaris- en HR-administratie. Deze wijzigingen hebben directe gevolgen voor de invulling van het personeelsbeheer en de loonadministratie.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in