Blog16 feb 2021

Motiverend belonen

Maakt meer loon tevreden? En meer actuele salarisontwikkelingen in de zorg!

Een vraag die veel mensen bezighoudt; maakt salarisverhoging werknemers nou echt gelukkiger? Het antwoord lijkt tweedelig te zijn.

Ja, maar het geldt als een korte motivator. Een die eerder als een vanzelfsprekendheid wordt gezien. Je leest in deze publicatie meer over de manieren van motiverend belonen. Ook nemen we je mee in de ontwikkelingen van het aanvullende geboorteverlof, ketenregeling, eindheffing WKR 2020 en de jaaropgave.

Aanvullend geboorteverlof

De regeling voor aanvullend ‘geboorteverlof voor partners’ is al even van kracht, namelijk vanaf 1 juli 2020. Echter zien we dat veel organisaties er dit jaar mee te maken krijgen.

De achtergrond van deze regeling is dat partners van vrouwen die bevallen vanaf 1 juli 2020 extra vrij krijgen om te wennen aan het leven met de baby.

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden die er gelden voor het opnemen van dit verlof:

  • De medewerker is in dienst bij de werkgever
  • Het standaard geboorteverlof van 1 werkweek is opgenomen
  • Het kind is geboren op of na 01-07-2020
  • Het verlof wordt binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen
  • De medewerker heeft het kind erkent of is partner van de moeder

Hoe regel je dit als werkgever?

De werkgever moet het verlof aanvragen bij het UWV,  dit kan via het werkgeversportaal. De volgende gegevens zijn dan vereist:

  • Geboortedatum van het kind
  • Het aantal weken dat de medewerker verlof wil opnemen
  • De ingangsdatum van het verlof
  • Bevestiging dat medewerker het standaard geboorteverlof van 1 week heeft opgenomen.

Let op: het aanvullende verlof kan maar 1 keer worden aangevraagd voor de medewerker. Ook als het verlof gespreid wordt opgenomen.

Ketenregeling

Wanneer bied je een medewerker een vast contract aan?

Het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever mag aanbieden is niet onbeperkt. Er mogen drie tijdelijke contracten achterelkaar gegeven worden in een periode van 36 maanden. Na deze drie contracten of als de 36 maanden verstreken zijn volgt er een contract voor onbepaalde tijd.

Het kan zijn dat de contracten of de periode van 36 maanden zijn doorbroken voor een periode van 6 maanden dat de medewerker niet bij in dienst was. Dan begint de ketenregeling opnieuw.

En mag je weer 3 contracten geven voor de maximale duur van 36 maanden.

Let op: in cao’s kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de ketenregeling.

Eindheffing WKR 2020

Het jaar 2020 zit er weer op. En dan komt de afrekening van de bekende werkkostenregeling. Uiterlijk in het 2de aangiftetijdvak (voor de maandverloning is dit de maand februari) moet de totale overschrijding of de verschuldigde eindheffing vermeld worden. Vergeet deze informatie niet door te geven aan de salarisadministratie voor een correcte loonaangifte.

Jaaropgave

De jaaropgave is een belangrijke gebeurtenis voor komende periode. Vanaf 1 maart kan er aangifte inkomstenbelasting gedaan worden. De jaaropgaaf is hier een belangrijk onderdeel in. Is de jaaropgaaf 2020 al verstrekt aan de medewerker? Zo niet, vraag jouw salarisadministrateur om dit voor 1 maart 2021 te doen.

Nieuw jaar, nieuw salaris?

Maakt geld gelukkig? Worden medewerkers tevreden van een hoger salaris? Uit onderzoek blijkt dat mensen met een salarisverhoging van gemiddeld 5% tevreden zijn. Maar het verhogen van salaris is ook een korte motivator. Vaak wordt dit gezien als iets waarvan de medewerker vindt recht op te hebben.

Hogere salarissen betekent voor de werkgever meer loonkosten, en voor de medewerker is dit slechts een korte extra motivatie. Gelukkig zijn er meer vormen van belonen dan alleen maar puur salaris. Zoals erkenning en waardering. Denk dan bijvoorbeeld aan ontwikkelingsmogelijkheden en flexibeler werk. Wat uiteindelijk resulteert in een betere privé/werk verhouding.

Waar kiest jouw organisatie voor?

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Blog21 jun 2024

Het automatiseren van de Aan- en afwezigheidsregistratie in Fierit

Er zijn verschillende redenen waarom cliënten tijdelijk afwezig zijn. Sommige dagen van deze afwezigheid mogen alsnog gedeclareerd worden. Daarom is het registeren van aan- en afwezigheid van cliënten een belangrijke taak die vaak handmatig verricht wordt. 
Lees meer +
Blog24 mei 2024

Samen Sterker: de positieve impact van consortia in de jeugdzorg

In dit artikel duiken we dieper in de samenwerking binnen de jeugdzorg, de opkomst van consortia, en hoe deze samenwerkingsverbanden bijdragen aan efficiëntere en effectievere zorgverlening voor kinderen en hun families.
Lees meer +
Whitepaper24 mei 2024

Whitepaper | Samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg

In deze whitepaper beschrijven we de belangrijkste twee samenwerkingsvarianten, geven we tips hoe je zo’n samenwerkingsverband het best inricht en beschrijven we waar je ECD aan zou moeten voldoen om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in