HWW zorg naar de ideale zorgadministratie

HWW zorg naar de ideale zorgadministratie

Binnen Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) speelde de vraag naar het herinrichten van alle ondersteunende diensten. Zo ook de zorgadministratie en bijbehorende processen. Om hierin de juiste keuzes te maken heeft Cure4 als eerste een analyse gemaakt van de huidige inrichting en processen en een schets gemaakt van de wenselijke situatie. Hierna is geadviseerd hoe deze wenselijke situatie bereikt kan worden.

Huidige processen in kaart gebracht
Om tot een goede analyse te komen zijn de volgende drie gebieden onder de loep genomen: de zorgadministratieve processen, de medewerkers die onderdeel zijn van deze processen en het systeem waarmee er gewerkt wordt.

In samenwerking met de medewerkers van HWW zorg zijn alle huidige processen die raakvlakken hebben met het zorgadministratieve proces in kaart gebracht. Als eerste is er gekeken hoe de processen op dit moment precies zijn ingericht. En voldoen deze aan alle wet- en regelgeving? Ook de eigen kennis en ervaring van de afdeling, de manieren van kennisdeling en hoe er gecommuniceerd wordt zijn besproken. De laatste vraag, zeker niet de minst onbelangrijke, is ook beantwoord: in hoeverre is het ECD efficiënt ingericht?

Advies om tot de ideale zorgadministratie te komen
Door onze jarenlange ervaring bij het optimaliseren van zorgadministraties hebben wij ‘de Ideale Zorgadministratie’ ontwikkeld. Met dit model nemen we organisaties mee in wat er nodig is om een moderne zorgadministratie te voeren, wat zorgt voor meer verbinding met alle betrokkenen. Dit hebben we ook bij HWW zorg ingezet om samen tot de meest efficiënte processen te komen.

Alle resultaten die uit de analyses zijn gekomen zijn als basis gebruikt voor het advies dat aan HWW zorg is gegeven. Dit advies bestond uit quick wins, maar ook uit lange termijn doelstellingen die de ideale zorgadministratie omschrijft en handige tools om daar te komen.

In lijn met de visie en missie van HWW zorg is het ideale zorgadministratieve proces opgezet, van zorgverkoop tot goedgekeurde jaarrekening. Het advies kan dus direct in praktijk gebracht worden.

‘Wat we uiteindelijk bereikt hebben is voor ons een handvat geweest om te starten met verandering. Ik zou Cure4 zeker aanraden! Er is een waarheidsgetrouw beeld geschetst, met heel praktische adviezen voor verbetering.’ – Peter Cvetkovic

HWW zorg logo

Over HWW zorg
Zo lang mogelijk zelfstandig leven is voor iedereen belangrijk. Fijn oud(er) worden op de manier die het best bij iemand past, thuis in een vertrouwde omgeving of als bewoner in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie waarbij de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt zijn van het bieden van zorg op maat.

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact