HWW

Advies om tot de ideale zorgadministratie te komen

Sector: Ouderenzorg
Organisatiegrootte:
Middelgroot
Locatie:
Den Haag
Project: Herinrichting zorgadministratie
Dienst:
Care

269 woorden – 5 minuten lezen

De situatie

Binnen HWW zorg worden de ondersteunende diensten heringericht, zo ook de zorgadministratie en de bijbehorende processen.

Over HWW zorg

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie waarbij de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt zijn van het bieden van zorg op maat. HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. HWW zorg heeft als missie dat ze onderscheidende zorg wil leveren aan de inwoners van Den Haag. Zorg die cliënten en verwijzers elkaar aanbevelen, die financiers het vertrouwen geeft om meerjarige afspraken over te maken en die medewerkers trots laat zijn op de klantgerichte en professionele dienstverlening waarover zij zich ambassadeur voelen.


Hun wens

Om hierin de juiste keuzes te maken heeft HWW zorg Cure4 gevraagd de huidige inrichting van de zorgadministratie te analyseren, de wenselijke situatie te schetsen en te adviseren hoe deze wenselijke situatie bereikt kan worden.

Wat we hebben gedaan

We hebben een analyse uitgevoerd op drie deelgebieden:

  • De zorgadministratieve processen;
  • De medewerkers die onderdeel zijn van het zorgadministratieve proces;
  • Het systeem waarmee gewerkt wordt.

Alle huidige processen die raakvlakken hebben met het zorgadministratieve proces zijn geanalyseerd, veelal in samenwerking met de medewerkers.

Bovendien is met alle betrokken medewerkers gesproken aan de hand van het Cure4 model ‘De Ideale Zorgadministratie’. Samen met de medewerkers hebben we in kaart gebracht hoe het staat met de eigen kennis en die van de afdeling, of de kennis gedeeld wordt, hoe er gecommuniceerd wordt, of er voldaan wordt aan wet- en regelgeving, hoe processen zijn ingericht en welke risico’s erbij komen kijken. Tot slot hebben we beoordeeld of het ECD efficiënt is ingericht.

Wat we hebben bereikt

We hebben een advies opgesteld op basis van de resultaten van het huidige proces. Het advies aan HWW zorg bevat quick wins, korte maar ook lange termijn doelstellingen die de ideale zorgadministratie omschrijft en handige tools om daar te komen.

In lijn met de visie en missie van de organisatie hebben we het ideale zorgadministratieve proces opgezet, van zorgverkoop tot goedgekeurde jaarrekening. Het advies kan dus direct in praktijk gebracht worden.


Meer informatie wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Functionerende zorgadministratie Functioneel applicatiebeheer Beleidsadvies

'Wat we bereikt hebben is een handvat om te starten met de verandering die noodzakelijk is, inclusief de gedragenheid van die verandering binnen de verschillende betrokken afdelingen. Ik zou Cure4 zeker aanraden! Er is zonder bedreigend over te komen een waarheidsgetrouw beeld geschetst, met heel praktische adviezen voor verbeteringen.’

Peter Cvetkovic - Manager Financiële Administratie HWW zorg

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact