Brochure | AFAS applicatiebeheer

Na een succesvolle implementatie of optimalisatie is goed applicatiebeheer belangrijk om de kwaliteit van de inrichting te borgen en alle functionaliteiten optimaal te laten werken. Veel zorgorganisaties geven aan dat zij vaak niet voldoende capaciteit of de juiste kennis in huis hebben om AFAS verder te ontwikkelen. Het deskundig beheren en het door ontwikkelen van je AFAS software is cruciaal om een integraal bedrijfsvoeringsmodel te realiseren dat het primaire proces zo goed mogelijk faciliteert en ondersteunt.

Ons team van AFAS specialisten kunnen alle facetten van applicatiebeheer voor je uit handen nemen. In deze brochure lees je meer over de verschillende mogelijkheden van beheer en onze abonnementsvormen.

Download brochure

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact