Brochure: De kracht van RPA in administratieve processen

De zorgsector staat voor een aantal complexe uitdagingen, wat potentieel grote gevolgen heeft voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Grote uitdagingen liggen onder andere bij de vergrijzing en de daardoor toenemende zorgvraag, de stijgende kosten van medische behandelingen, medicijnen en gezondheidszorgdiensten en het toenemend tekort aan zorgpersoneel.

Naast deze al flinke uitdagingen binnen de zorg, zien we dat ook de administratieve druk toeneemt. Dit heeft een negatief effect op de efficiëntie, de kwaliteit van de zorg en de werktevredenheid van het personeel. In deze brochure onderzoeken we hoe Robotic Process Automation (afgekort RPA) een oplossing biedt voor deze uitdagingen.

In de brochure lees je meer over:

  • Wat RPA is en hoe dit in zijn werk gaat;
  • De voordelen van RPA en factoren waar je als organisatie rekening mee moet houden;
  • Welke processen zich lenen voor RPA;
  • Een aantal praktijkvoorbeelden;
  • Stappenplan voor de implementatie van RPA.

Download gratis de brochure

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact