Salarisflits | Alle recente ontwikkelingen op een rij die relevant zijn voor jouw HR-/ en salarisafdeling!

In deze update nemen we je mee in alle recente ontwikkelingen op het gebied van HR en Salaris. Afgelopen periode zijn er wijzigingen doorgevoerd op het gebied van loonbeslag bij zorgbonus, aanbod vaste arbeidsomvang, aanpassingen reiskosten en de herziening van de hoge WW. Zo ben jij voor komende periode weer helemaal op de hoogte.

Loonbeslag bij zorgbonus

Na onduidelijkheid over de uitbetaling van de zorgbonus en of deze onder het loonbeslag valt is er een eerste uitspraak vanuit de rechter.

De rechter kwam tot de conclusie dat de zorgbonus onder het beslag mag vallen maar dit niet automatisch doet. In lopende beslagen betekent dit zelfs dat het beslag opnieuw vastgesteld moet worden om de zorgbonus erin mee te kunnen nemen.

Wetgeving Zorgbonus

In de wetgeving betreffende de zorgbonus is er geen artikel opgenomen waaruit blijkt dat de zorgbonus niet onder het beslag mag vallen. Daardoor kan deze er dus wel onder vallen. Omdat de zorgbonus geen doelverstrekking is (zoals de onkostenvergoedingen) gelden hiervoor niet dezelfde regelingen als voor bijvoorbeeld onkostenvergoedingen en valt het niet automatisch buiten het beslag.

Motie overheid

Hierop is nog via een motie geprobeerd dit in de wetgeving op te laten nemen, maar deze motie is niet aangenomen. Voor toekomstige beslagen kan de zorgbonus al meegenomen worden bij instellen van dit beslag. Natuurlijk gaat dit dan niet met terugwerkende kracht over reeds uitbetaalde bonussen. Voor lopende beslagen zal dit apart aangegeven moeten worden.

Hoe om te gaan als salarisafdeling met het loonbeslag?

In verschillende salarissoftware kan aangegeven worden welke salariscomponenten wel en niet meegenomen moeten worden in de beslagvrije voet. In dit geval adviseren wij om daarin de zorgbonus op te nemen.

Als er vervolgens een beslaglegger aangeeft dat ze aanspraak willen maken op de zorgbonus kan er in die individuele gevallen besloten worden voor die maand de beslagvrije voet aan te passen. Dit omdat veel organisaties (voorgegaan al door de belastingdienst) geen aanspraak willen maken op deze blijk van waardering vanuit de overheid naar zorgmedewerkers.

Omdat er vaak niet gekozen kan worden voor een inrichting van de beslagvrije voet per beslaglegger is ons advies om de beslagvrije voet aan te passen ervan uitgaande dat de zorgbonus volledig naar de medewerker gaat en deze alleen in specifieke gevallen per loonbeslag aan te passen in de maand van de uitbetaling van de zorgbonus.

Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht

Dit jaar gaat per 1-7-2021 de aanvulling in voor het aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht (variabele uren). Dit houdt in dat de vaste arbeidsomvang in moet gaan (binnen) 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd of het laatste aanbod 12 maanden terug is gedaan. Hiervoor moet de werknemer ook binnen een maand laten weten of het aanbod is geaccepteerd.

Let op! Denk eraan dat medewerkers die vorig jaar het aanbod hebben afgewezen dit jaar wel weer een nieuw aanbod moeten ontvangen.

Aanpassing reiskosten regelingen in verband met corona

In verband met de coronacrisis was er een tijdelijke voortzetting mogelijk van de vaste reiskostenregeling. Deze liep in eerste instantie van maart tot en met december, maar bekend is gemaakt dat deze wordt verlengd per 1 of 2 maanden. Op dit moment loopt deze verlenging in ieder geval tot 1 april 2021.

Herziening hoge WW

Net als in 2020 zal ook in 2021 de herziening van de lage WW premie naar hoge WW premie niet plaatsvinden in verband met de corona crisis. Dit geeft ons echter wel een jaar om ons voor te bereiden op deze aanpassing in 2022. Wij adviseren om hierin met jouw salarisadministrateur te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om een te grote herziening te voorkomen. Hiervoor kunnen we nu vanuit de volledige gegevens van 2020 een voorbeeld schatting maken van de mogelijke besparingen. Neem hiervoor contact op met jou contactpersoon voor de salarisadministratie of controller.

Wijzigingen op diverse bekostigingen

In de volgende grafieken delen wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van werknemersverzekering, pensioenpremie, minimumloon en bestuursrechtelijke premie.

De premie werknemersverzekeringen 2021 verdeeld over de verschillende premies.

De verschillen tussen 2020 en 2021.

De wettelijke minimumloon voor 2021

Verdeeld over maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse minimumloon,

De pensioenpremie 2021

Met de verschillen tussen 2020 en 2021 verdeeld naar OP, AOW en AP.

Wettelijk minimumloon 2021

Van 15 t/m 21 jaar en ouder per uur berekend.

Bestuursrechtelijk premie (CAK) 2021

De premies vergeleken tussen wanbetalers en onverzekerden.

2168

Wout van den Berg

Payroll expert

Wout van den Berg

Payroll consultant

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact