Update | In vijf stappen ben je helemaal voorbereid op het salarisjaar 2021 in de zorg!

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Om helemaal voorbereid te zijn op het gebied van de salarisadministratie en HR in de zorg zetten wij de vijf belangrijkste punten op een rij. We gaan dieper in op de wijzigingen wet- en regelgeving, premies werknemersverzekeringen, pensioen premies en de wijzigingen die plaats vinden in de CAO en op het gebied van AFAS (Profit).

1. Wijzigingen wet- en regelgeving

Wijzigingen werkkostenregeling (WKR) vrije ruimte

De vrije ruimte zal voor het jaar 2021 zijn:
1,70% (2020 was 3%) voor de eerste € 400.000%
1,18% (2020 was 1,20%) voor het bedrag boven de € 400.000


Aangifte termijn eindheffing verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR is sinds het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. In het tweede tijdvlak van het daaropvolgende belastingjaar moet de verschuldigde eindheffing WKR uiterlijk worden aangegeven en betaald. Een werkgever met een aangiftetijdvak van bijvoorbeeld een maand als volgt berekenen voor de verschuldigde eindheffing WKR. Dit betekent dat voor het belastingjaar 2020 de aangifte loonheffingen van februari 2021 in maart 2021 worden aangegeven en betaald.

Lees meer: WKR 2021; wat wijzigt er en hoe vul ik dit aan?

Hogere bijtelling elektrische auto

In 2021 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 12% over de eerste € 40.000 cataloguswaarde. Als de auto duurder is, geldt over het meerdere het normale bijtellingspercentage van 22%.
Voor een waterstofauto, of een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen, geldt de lagere bijtelling wel over de gehele catalogusprijs.


Wet normering topinkomens (WNT)

Voor 2021 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op €209.000 (in 2020 was dit € 201.000).
Ook voor de Zorg- en jeugdhulp is het bezoldigingsmaximum voor 2021 € 209.000. Meer informatie met maximumbedragen per klasse kan je hier terugvinden.


AOW leeftijd

In 2021 vind er geen verhoging plaats van de AOW-gerechtigde leeftijd en blijft deze staan op 66 jaar en 4 maanden. Meer informatie is hier te vinden.

Zorgbonus (gevolgen vrije ruimte werkkostenregeling)

De zorgbonus moet verplicht worden aangewezen als eindheffingsloon. Daarmee valt de bonus in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Dit betekent waarschijnlijk dat de vrije ruimte overschreden zal worden, met belastingheffing tot gevolg (80% loonbelasting). Daarom ontvangt de werkgever naast de subsidie ook een (voorschot) bedrag waarmee deze belasting betaald kan worden van € 1800,00. Blijkt dat de zorgbonus (deels) in de vrije ruimte vallen? Dan is er geen eindheffing verschuldigd en dient het voorschot (deels) terug betaald te worden.

Lees meer: alles over de zorgbonus

Reiskostenbeleid 2021

Door het Coronavirus werken steeds meer werknemers thuis en gaat men minder naar kantoor.
Werkgevers dienen het reisgedrag van de werknemers opnieuw in kaart te brengen. Per 1 januari 2021 mogen alleen de daadwerkelijk gemaakte reisdagen nog belastingvrij vergoed worden (tot een maximaal van € 0,19 per kilometer). Meer vergoeden mag ook, maar over het meerdere moeten wel loonheffingen worden ingehouden. Hier dient voor het jaar 2021 goed gekeken te worden naar de inrichting van de werknemers.

Vergoeding thuiswerken

Wil je het personeel tegemoetkomen voor de werkzaamheden thuis? Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld de kosten van een laptop en internetaansluiting belastingvrij te vergoeden als deze aan het noodzakelijkheidscriterium valt voor zijn/haar werkzaamheden.
Je kan ook overwegen om het personeel een vaste vergoeding te verstrekken voor het thuiswerken (stookkosten/ koffie). Het Nibud heeft een richtbedrag van € 2,00 per dag genoemd. Let op, dit is (meestal) een bruto bedrag. Dit kan eventueel wel in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) gebracht worden.

Premiedifferentiatie WW – verlening opschorting 30% herzieningssituatie

Sinds 1-1-2021 (WAB) betaalt de werkgever een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De werkgever dient de lage WW-premie te herzien voor werknemers met een vast contract waarvoor in het afgelopen kalenderjaar meer dan 30% meeruren zijn verloond dan dat er contractueel zijn overeengekomen. Wanneer dit het geval is dient er met terugwerkende kracht de hoge WW-premie toegepast te worden.
Door het corona virus zal bovenstaande herziening voor 2021 opgeschort worden. Geen enkele werkgever (ongeacht sector) hoeft daardoor in 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.


2. Premies werknemersverzekeringen 2021

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2021 is het noodzakelijk om deze te handteren bij het invullen van de loonaangifte van jouw werknemers.

*klant kan ook eigen risicodrager zijn.


3. Pensioenpremies 2021 (PFZW)

De verschillen in de pensioenpremies (PFZW) tussen 2020 en de 2021.

4. Wijzigingen CAO

In het bijgaande tabel zijn de loonsverhogingen en eventueel andere vergoedingen gezet voor het jaar 2021 (tot nu toe bekend).

5. Wijzigingen AFAS (Profit)

Per januari aanstaande vindt er weer een update plaats van AFAS (Profit). Dit betreft Profit 17.

Insite/Outsite

Bij elke reactie bij een dossieritem wordt nu een profielkaartje met handige contactinformatie getoond. Ook kun je Emoji’s toekennen, dit werkt net zoals Likes in bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn.


Optimalisatie keuzemodel

Met het keuzemodel kan de medewerker arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitruilen. In deze versie is de inrichting en werking geoptimaliseerd.

Zorgspecial HR & Salaris - Tijdelijke ondersteuning & advies

Wij leggen uit hoe ondersteuning en advies leidt tot een toekomstigbestendige HR- en salaris-afdeling!

Het optimaliseren van de HR- en salarisadministratie is een belangrijke succesfactor voor de realisatie van een gezonde bedrijfsvoering. Om daadwerkelijk kostenbesparing te realiseren en de kans op fouten te elimineren is een nauwkeurige administratie, uitgevoerd door deskundige professionals, een zeer belangrijke voorwaarde.

De Zorgspecial HR & Salaris – Tijdelijke ondersteuning & advies bevat de volgende inhoud:

  • Proces van ondersteuning bij een salarisadministratie inzichtelijk
  • Welke ontwikkelingen er zijn in financiële wet- en regelgeving
  • Een klantcase over de implementatie van een AFAS-traject
  • De mogelijkheden van ondersteuning op het gebied van HR & salaris
Download

Jurrian van Os & Wout van den Berg

Salarisadministrateur & Payroll consultant

Heb jij vragen over tijdelijke ondersteuning en advies?

Contact opnemen

Wout van den Berg

Payroll consultant

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact