Hoe breng je meer verdieping aan in jouw zorgadministratie?

591 woorden – 5 minuten lezen

Op 11 en 25 juni werden de werkspecifieke Masterclasses deel 1 en 2 gehouden voor zorgadministratieve medewerkers van Jeugd-, WMO- en WLZ-instellingen. De masterclass bestaat uit twee delen en is pragmatisch en interactief ingericht met als doel om ervaringen en kennis uit te wisselen en te vergroten op het gebied van de zorgadministratie in de care sector. In deze terugblik geven we een inkijk in een aantal interessante thema’s die in de masterclass aan bod zijn gekomen.

Afdeling zorgadministratie als spin in het web

‘Zorgadministratie’ is een brede term voor een uitgebreid vak en raakt diverse andere afdelingen in een organisatie.

Het omvat alle vastlegging en verwerking rondom het zorgproces. Vanaf de eerste inschrijving van de patiënt, via diagnose, behandeling en ontslag tot en met de facturering en debiteurenbeheer. Het zorgadministratieve proces vormt hierin een onderdeel en is een afspiegeling van de cliëntlogistiek in een zorginstelling.

Tijdens de masterclass zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de organogram van de eigen organisatie om zicht te krijgen op de afhankelijkheden tussen afdelingen. De centrale vraag was hoe de afdeling zorgadministratie de rol van spin in het web nog beter kan vervullen.

De uitdaging zit vooral in het feit dat de zorgadministratie naast een interne rol ook een belangrijke functie heeft in het contact met externe partners, zoals financiers en collega zorginstellingen. Met het doel om te komen tot juiste registratie en facturatie. Een andere uitdaging en tevens ook een belangrijke succesfactor, is het tijdig signaleren van toekomstige veranderingen binnen het zorgdomein. Zodat de zorgadministratie direct betrokken is bij de implementatie van de ontwikkelingen en de optimalisatie van processen.

Verbeteringen proces hoofd- en onderaanneming

Sinds de transitie van zorg naar gemeenten is het aantal hoofd- en onderaannemerschapsconstructies toegenomen.

De reden hiervan is het woonplaatsbeginsel, waardoor het vaker voorkomt dat een zorgaanbieder geen contract heeft met de betalende gemeente. Door een overeenkomst af te sluiten met een hoofdaannemer die wel een contract heeft met de betreffende gemeente, kan de zorg alsnog geleverd worden.

In de masterclass werd duidelijk dat zorgorganisaties vaak met dit soort constructies te maken hebben. Alle betrokkenen zijn op zoek naar een proces dat sneller en soepeler verloopt en minder fouten geeft op administratief vlak. De ervaring leert dat het beleggen van dit proces bij één persoon (van start tot einde, incl. berichtenverkeer) met één back-up het beste werkt. Cure4 adviseert dan ook om de activiteiten binnen het proces van hoofd- en onderaanneming zo min mogelijk bij de medewerkers zelf te beleggen. Extra schakels leidt tot foutgevoeligheid en een lagere efficiency. Zorg er tevens voor dat taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteit, registratie en facturatie duidelijk zijn verdeeld tussen de hoofd- en onderaannemer.

Privacy in de zorg

Een thema dat in de masterclass tot veel vragen heeft geleid is privacy.

De privacy van patiënten en cliënten en de bescherming van hun gegevens heeft ook veel impact op de zorgadministratie. Met wie mogen nu welke gegevens precies gedeeld worden en op welke manieren voorkom je datalekken? Een greep uit onze privacytips:

  • Vergrendel je scherm als je je werkplek verlaat;
  • Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk;
  • Schoon gegevens die op een gedeelde plek staan regelmatig op;
  • Wees zorgvuldig met het delen van gegevens.

Wij geven 10 gouden tips die van pas komen in jouw dagelijkse werkzaamheden!

De inschrijving voor de nieuwe ronde met Masterclasses is reeds geopend. Meer informatie en inschrijven?

Lees hier meer over de Masterclasses!

Sanne Kuyvenhoven

Consultant Care

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact