In vijf stappen de grootste veranderingen binnen de WKR voor 2020 in kaart gebracht!

834 woorden – 7 minuten lezen

In een eerdere publicatie hebben we het gehad over het juist alloceren van de diverse kosten binnen de WKR. Ook zijn we verder ingegaan op de concernregeling, normbedragen en kleine geschenken. In aanvulling daarop nemen we je mee in de vijf stappen die de grootste veranderingen binnen de WKR voor het jaar 2020 in kaart brengen.

1. Verhoging percentage vrije ruimte

Op 1 januari 2020 vindt er een wijziging plaats in de hoogte van de vrije ruimte. De gedachte achter deze wijziging is dat vooral de werkgevers uit het MKB onder de huidige regeling snel door hun vrije ruimte heen zijn. Vaak is één personeelsfeest op een externe locatie hiervoor al voldoende. Om het MKB tegemoet te komen is besloten om tot aan de loonsom van € 400.000,- een vrije ruimte te berekenen van 1,7 % van de loonsom. Is de totale loonsom hoger dan dit grensbedrag, dan geldt het huidige percentage van 1,2% voor alles boven de € 400.000,-.

2. “Verplichte” VOG niet meer ten laste van de vrije ruimte

Zeker in sectoren waar een VOG wettelijk verplicht is (o.a. in de overheidssector) is er vaak verbazing geweest over het feit dat deze kosten ten laste komen van de vrije ruimte. Dit terwijl de kosten van bijvoorbeeld een BIG-registratie wel behoren tot de gerichte vrijstelling. Er lijkt geluisterd te zijn naar deze geluiden en de kosten komen niet meer ten laste van de vrije ruimte. Dit betekent wel dat er voor 2020 een aanpassing gedaan moet worden in de journalisering van de salarisadministratie of in de financiële administratie.

3. Verlenging termijn voor bepaling hoeveel eindheffing is verschuldigd

Naast bovenstaande wijzigingen is er ook gekeken naar de termijn waarop het bedrag aan eindheffing doorgegeven moet zijn aan de Belastingdienst. Op dit moment is het zo dat de eindheffing uiterlijk in de eerste aangifte van het volgende jaar (lees: maand januari) opgegeven kan worden, met een afdracht eind februari. Dit terwijl de daadwerkelijke jaarafsluiting financieel vaak pas later plaatsvindt. Ook de salarisadministratie heeft de eerste maanden van het nieuwe jaar vaak minder tijd voor WKR gerelateerde zaken en is meer bezig met het opstarten van het nieuwe jaar. Besloten is om deze een maand naar achter te schuiven. Dus met de loonaangifte van februari (met een afdracht eind maart) moet de eindheffing doorgegeven zijn aan de Belastingdienst.

4. Voortdurende wijzigingen van WKR

Ook zonder deze wijzigingen is het verstandig om nog eens te kijken naar het “Keuzehulp model WKR” en te beoordelen of er nog aanpassingen gedaan moeten worden. Tevens zijn er nieuwe kosten binnen de organisatie die eraan zitten te komen, deze moeten aangewezen worden aan één van de categorieën binnen de WKR. Kwam je vorig jaar boven je vrije ruimte uit, dan is het ook nu de tijd om te kijken naar aanpassingen.  Door bijvoorbeeld de uitruilmogelijkheden door te laten werken met budgetten, maximum aantallen of uit-faseren van bepaalde arbeidsvoorwaarden.

5. Overige opvallende punten

In de kamerbrief van maart 2018 staat een evaluatie over de werking van de WKR. Er zijn een aantal opvallende punten te noteren uit de samenvatting van dit rapport:

  • Dat de beoogde versimpeling van het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen niet wordt ervaren vanuit werkgevers en Belastingdienst
  • Dat gerichte vrijstellingen niet eerst aangewezen hoeven te worden als eindheffingsbestanddeel. Waardoor het voor de berekening van de eindheffing/ vrije ruimte verder geen invloed heeft en in feite dus slechts een administratieve exercitie is
  • Wat het meest vanuit de vrije ruimte wordt vergoed: kerstpakketten, bedrijfsuitjes, maaltijden, bovenmatige reiskosten, ‘fietsplan’ en vakbondscontributie. Hierin ontbreken de zaken waar een eindheffing mogelijk een voordeel kan zijn voor de werkgever zoals de netto uit te betalen bonus aan de ‘grootverdieners met een hoog bijzonder tariefpercentage’. Deze netto uit te betalen bonus kan ook voordeliger zijn voor die medewerkers die bepaalde toeslagen (o.a. huur- en zorgtoeslag) ontvangen en door brutering in de problemen zouden kunnen komen ten aanzien van de rechten hierop
  • 3 tot 4 % van de werkgevers betaalde een eindheffing over 2016, waarvan 12 – 13% door bedrijven met meer dan 50 medewerkers. Slechts 2 tot 3 % door bedrijven met 1 tot 5 medewerkers


Cure4 kan helpen met de WKR

Door middel van een lijst kan je aangeven onder welke categorie van de WKR de door jou verstrekte vergoedingen geboekt moeten worden en welke vergoedingen je eventueel belast wilt uitbetalen. Deze lijst is voor Cure4 leidend bij de verwerking van de kosten in het grootboek. Ontvangen wij facturen met kosten die niet op de door jou aangegeven lijst vermeld staan, dan zullen wij deze checken tegen de wet- en regelgeving en indien nodig boeken ten laste van de vrije ruimte.

Cure4 hanteert voor de kosten die binnen de WKR vallen vier grootboekrekeningen:

  • Personeelskosten WKR Vrijgesteld
  • Personeelskosten WKR Nihil
  • Personeelskosten WKR Vrije Ruimte
  • Overige personeelskosten (altijd belast)

Op jouw verzoek informeert Cure4 je schriftelijk over wat de kosten zijn die geboekt zijn op de grootboekrekeningen van de WKR, wat de maximale vrije ruimte is en hoeveel ruimte al is benut. Uiteraard ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besteding van de vrije ruimte en bepaal je zelf of de grens van de vrije ruimte wel of niet overschreden wordt.

WKR Keuzehulp

WKR Keuzehulpmodel 2020

Het WKR keuzehulpmodel pakket voor 2020 verschaft duidelijkheid bij het bepalen van de juiste kostencomponenten onder de WKR. Dit keuzehulpmodel pakket bestaat uit twee delen:

  • WKR rekenmodule: kostensoorten en allocaties met de aandachtspunten voor 2020
  • WKR keuzehulp zorgspecial; alles wat jij moet weten van de vier kostencomponenten en de wijzigingen voor 2020

Download het WKR keuzehulp Pakket 2020


Amanda van Bemmel & Wout van den Berg

Controller & Salarisadministrateur

Bij vragen over de WKR kun je contact opnemen via de contactpagina. Wij helpen je graag verder!

Amanda van Bemmel

Controller

Wout van den Berg

Payroll consultant

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact