Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

Optimalisatie Zorgadministratie

Door middel van onze scans, masterclasses en adviezen kunnen we de ideale zorgadministratie voor jouw organisatie realiseren

Aan de hand van onze scans, masterclasses en adviezen kunnen zorgadministratie-experts van Cure4 de medewerkers op zorgadministraties trainen, processen verbeteren, organisatiestructuren optimaal organiseren en de ideale zorgadministratie -passend bij de organisatie- realiseren.

Hoe komt je tot de ideale zorgadministratie? In een ideale zorgadministratie is sprake van een éénmalige, juiste, tijdige, volledige registratie aan de bron optimaal ondersteund door automatisering. Op basis van onze ervaringen komen wij tot vijf hoofdthema’s en bijbehorende succesfactoren die bepalend zijn voor een ideale zorgadministratie.

Waarom Cure4 als partner?

 • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Advies en interim-ondersteuning van experts bij vraagstukken rond DBC-sturing en berichtenverkeer;
 • Ondersteuning bij Implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
 • Advies en begeleiding bij professionalisering van de zorgadministratie aan de hand van ons model De Ideale Zorgadministratie;
 • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek.
 • Tijdelijke inzet van experts bij verwerking van achterstanden in declaraties en berichtenverkeer;
 • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties.
Contact opnemen

Voldoet aan wet- en regelgeving

4 succesfactoren

 • De registratie voldoet aan wetgeving en contractafspraken
 • Wetten en contractafspraken zijn geborgd in beleid, doelen en kwaliteitsstandaarden
 • Regels en afspraken zijn beschreven in processen, procedures en handleidingen en bekend ​
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ZA-processen zijn voor iedereen duidelijk

Innoveert, werkt samen en deelt kennis​

4 succesfactoren

 • Deelt extern haar kennis en ervaringen, haalt feedback/inspiratie op ​
 • Deelt intern kennis en haalt feedback op ​
 • Werkt mee aan innovaties en projecten ter verbetering van de zorg ​
 • Werkt intern samen ter bevordering van kwaliteit en rechtmatigheid

 Is transparant, kent risico’s en kan verantwoorden​

4 succesfactoren

 • De taken van de zorgadministratie zijn afgebakend en helder ​
 • De zorgadministratie kent de risico’s binnen haar processen ​
 • De zorgadministratie heeft beheersmaatregelen voor de risico’s ​
 • Voert regelmatig vaste controles uit ​
  • Laat zich controleren middels verticaal of horizontaal toezicht van financiers
  • De zorgadministratie stelt rapportages op ​
  • De zorgadministratie is transparant over knelpunten en resultaten

Heeft kennis en kunde op orde

6 succesfactoren​

 • Team heeft voldoende/adequate kennis en kunde ​
 • Team heeft helicopterview ​
 • Team heeft een diverse samenstelling passend bij de focus van de ZA ​
 • Team heeft voldoende flexibiliteit in beschikbare formatie/inzet ​
 • Team werkt samen en stemt werkzaamheden af ​
 • Team is zowel uitvoerend als adviserend

Communiceert en werkt aan profilering en positionering​

5 succesfactoren​

 • Draagt bij aan missie en visie van de organisatie​
 • Gebruikt communicatiemiddelen​
 • Klanttevredenheid/feedback wordt uitgevraagd​
 • Expertise medewerkers ZA bekend​
 • ZA heeft plek in het MT

Grip op financiën

Voorfinanciering in de zorg wordt steeds minder toegepast. Verantwoording van de bestede middelen wordt in toenemende mate de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.

De opbrengsten voor een zorginstelling bestaan uit een groot aantal opbrengststromen die gerelateerd zijn aan verschillende bekostigingstitels, zoals de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, PGB en andere opbrengstvormen.

Afstemming van de juiste zorg op de zorgbehoefte van de patiënt binnen de financiële en wettelijke kaders wordt daarom steeds belangrijker. Zowel het goed inzichtelijk hebben van alle kosten als de beheersing van kosten zijn cruciaal voor de continuïteit van zorginstellingen.

Om het noodzakelijke inzicht en overzicht te krijgen, volledig en tijdig, dienen zorgorganisaties hun onderliggende processen goed op orde te krijgen.

Onze financiële experts en zorgadministratieve consultants helpen zorginstellingen bij:

 • Het zorgvuldig, juist en tijdig factureren
 • Verwerken en oplossen van retourinformatie
 • Verwerken van berichtenverkeer
 • Opstellen van begroting, forecast, verantwoording en financiële analyses
 • Inrichting van financiële afspraken, wet- en regelgeving en contractmanagement
 • Software- en systeemintegratie ten behoeve van het optimaliseren van financiële processen

DBC advies

Juiste, tijdige en volledige registratie aan de bron is essentieel voor een financieel gezonde instelling. Onze consultants geven advies over onder meer registratie van zorg en interpretatie van wet- en regelgeving

Contact opnemen

ZA Interim & Advies

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek in werkzaamheden op de zorgadministratie? Wij bieden tijdelijke inzet ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij verschillende uitdagingen.

Contact opnemen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Wij ondersteunen je graag met DBC advies en ZA advies & interim

Contact opnemen

Opdrachtgevers

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact