Zorgverzekeraars verbeteren controle declaraties

Het Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft middels het tweede deel van het onderzoek Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013 aangetoond dat verscherping van controle op declaraties door zorgverzekeraars voor 356 miljoen euro aan onterechte declaraties in 2013 zijn tegengehouden.

Hiermee hebben zorgverzekeraars grote vooruitgang geboekt in het controleren van declaraties ten opzichte van het jaar daarvoor (214 mln euro).  In 2012 scoorde nog ruim de helft van de zorgverzekeraars een onvoldoende in hun oordelen over de materiële controle, gepast gebruik en misbruik en oneigenlijk gebruik. Naar aanleiding hiervan heeft het NZa voor het jaar 2013 aanwijzingen opgelegd.

Verbeterpunten
Er is weliswaar voldoende gescoord op de performance indicatoren materiële controle, gepast gebruik en misbruik en oneigenlijk gebruik, maar wat betreft de uitvoering kan het nog verder verbeterd worden. Onder andere op het gebied van tijdige uitvoering van controles en de verdere uitrol van datamining. De belangrijkste verbeterpunten zijn het tijdiger afronden van de materiële controles, de controles meer te dynamiseren, de ontvangen en gegenereerde signalen/meldingen over onrechtmatige declaraties beter af te wikkelen en strikte vervolgacties te nemen. Hierbij moeten de zorgverzekeraars oog hebben voor het monitoren van de beschikbare en benodigde capaciteit voor fraudeonderzoek. Ook is van belang dat zorgverzekeraars de intenties om meer samen te werken in de opzet en uitvoering van materiële controles voort zetten, voor zover mogelijk binnen de grenzen van de Mededingingswet.

Fraudeonderzoek
Desalniettemin heeft deze verbeteringsslag een besparing van € 356 mln opgeleverd. Door achterafcontroles is geconstateerd dat het grootste deel hiervan (329 mln) uit ten onrechte gedeclareerde zorg ten laste van de Zorgverzekeringswet, AWBZ en aanvullende verzekeringen bestaat. Verdere fraudeonderzoek leverde nog eens 27,3 mln euro aan onrechtmatige declaraties op. Hiervan was 9,4 mln euro daadwerkelijk sprake van fraude, waarbij opzet is bewezen. Een stijging van 3 mln euro ten opzichte van een 2012 (6 mln euro). Voor de Zvw bedraagt de bewezen fraude circa € 4,3 mln. (2012 € 2,3 mln.)

Lees hier het rapport : Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013


Notice: Trying to get property 'meta_value' of non-object in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 93

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact