Blog24 jan 2022

Voorbereid op 2022

In vijf stappen voorbereid op het salarisjaar 2022

Met de start van 2022 wil je weer goed voorbereid zijn op het nieuwe salarisjaar. In deze publicatie nemen wij je in vijf stappen mee in de veranderingen die er dit jaar aankomen. Zo gaan we dieper in op de wijzigingen in wet- en regelgeving, premies werknemersverzekeringen, pensioen premies, CAO en op het gebied van AFAS (Profit).

Let op, dit artikel gaat over het jaar 2022. Klik hier voor de wijzigingen van 2024.

Wijzigingen werkkostenregeling (WKR)

Voor alsnog gaat de vrije ruimte per 1 januari 2022 terug naar: voor de eerste € 400.000 = 1,70% (in 2021 was dit 3% i.v.m. Corona maatregelen) voor het bedrag boven de € 400.000 = 1,18%.

Hogere bijtelling elektrische auto

In 2022 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 16% over de eerste € 35.000 cataloguswaarde. Als de auto duurder is, geldt over het meerdere het normale bijtellingspercentage van 22%. Voor een waterstofauto of een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen, geldt de lagere bijtelling wel over de gehele catalogusprijs.

Wet normering topinkomens (WNT)

Voor 2022 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op €216.000 (in 2021 was dit €209.000). Ook voor de Zorg- en jeugdhulp is het bezoldigingsmaximum voor 2022 €216.000. Meer informatie met maximumbedragen per klasse kunt je hier terugvinden.

AOW leeftijd

De AOW-leeftijd was in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden naar 66 jaar en 7 maanden. Op deze website vind je meer informatie hierover.

Reiskostenbeleid 2022

Door het Coronavirus werken steeds meer werknemers thuis en gaat men minder naar kantoor. Werkgevers dienen het reisgedrag van de werknemers opnieuw in kaart te brengen. Per 1 januari 2022 mogen alleen de daadwerkelijk gemaakte reisdagen nog belastingvrij vergoed worden (tot een maximaal van € 0,19 per kilometer). Meer vergoeden mag ook, maar over het meerdere moeten wel loonheffingen worden ingehouden. Hier dient voor het jaar 2022 goed gekeken te worden naar de inrichting van de werknemers.

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Het kabinet komt met een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten per 1 januari 2022. Hiermee kan de werkgever thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan de werknemers. Dit betekent dat je geen loonheffingen over dit bedrag hoeft in te houden. De gerichte vrijstelling gaat gelden voor vergoedingen van maximaal €2 per thuisgewerkte dag. De vrijstelling geldt ook wanneer de werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

Premiedifferentiatie WW – weer 30% toets bij overwerk hoge WW-premie

Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden van de lage premie voldoen, zoals vaste contracten, toch als flexibele arbeid worden ingezet, zijn bepaalde uitzonderingen opgenomen. Bij deze uitzonderingen (herzieningssituaties) draagt de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af. Eén van deze situaties is dat een werknemer binnen een kalenderjaar 30 procent of meer uren overwerkt. Deze uitzondering is vanwege de Coronacrisis opgeschort, maar treedt vooralsnog in 2022 weer in werking.

In deze zorgspecial leggen uit hoe ondersteuning en advies leidt tot een toekomstbestendige HR- en salarisafdeling.

Het optimaliseren van de HR- en salarisadministratie is een belangrijke succesfactor voor de realisatie van een gezonde bedrijfsvoering. Om daadwerkelijk kostenbesparing te realiseren en de kans op fouten te verkleinen is een nauwkeurige administratie, uitgevoerd door deskundige professionals, een zeer belangrijke voorwaarde.

De Zorgspecial HR & Salaris – Tijdelijke ondersteuning & advies bevat de volgende inhoud:

  • Proces van ondersteuning bij een salarisadministratie inzichtelijk
  • Welke ontwikkelingen er zijn in financiële wet- en regelgeving
  • Een klantcase over de implementatie van een AFAS-traject
  • De mogelijkheden van ondersteuning op het gebied van HR & salaris

Download de zorgspecial

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Blog21 jun 2024

Het automatiseren van de Aan- en afwezigheidsregistratie in Fierit

Er zijn verschillende redenen waarom cliënten tijdelijk afwezig zijn. Sommige dagen van deze afwezigheid mogen alsnog gedeclareerd worden. Daarom is het registeren van aan- en afwezigheid van cliënten een belangrijke taak die vaak handmatig verricht wordt. 
Lees meer +
Blog24 mei 2024

Samen Sterker: de positieve impact van consortia in de jeugdzorg

In dit artikel duiken we dieper in de samenwerking binnen de jeugdzorg, de opkomst van consortia, en hoe deze samenwerkingsverbanden bijdragen aan efficiëntere en effectievere zorgverlening voor kinderen en hun families.
Lees meer +
Whitepaper24 mei 2024

Whitepaper | Samenwerkingsverbanden in de jeugdzorg

In deze whitepaper beschrijven we de belangrijkste twee samenwerkingsvarianten, geven we tips hoe je zo’n samenwerkingsverband het best inricht en beschrijven we waar je ECD aan zou moeten voldoen om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in