Blog19 okt 2023

Voorbereid op 2024

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Met nog ongeveer twee maanden tot het einde van 2023 is het de hoogste tijd om de voorbereidingen te treffen op het nieuwe jaar. Vanaf 2024 is het voor organisaties, met meer dan 100 werknemers, namelijk verplicht om het woon-werkverkeer en zakelijke kilometers van hun werknemers te registreren.

Om deze verplichting te introduceren, heeft de RVO een website gelanceerd waar bedrijven en organisaties op vrijwillige basis informatie kunnen invoeren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van hun personeel. Deze gegevens helpen hen de CO2-uitstoot te berekenen die wordt gegenereerd door de werkgebonden personenmobiliteit binnen hun organisatie.

Vanaf 1 januari 2024 zal registratie echter niet langer optioneel zijn, maar verplicht worden. Deze nieuwe verplichting, bekend als de ‘rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ (WPM), is in het leven geroepen met als doel inzicht te verschaffen in het zakelijke woon- en werkverkeer van organisaties in Nederland. Het uiteindelijke streven is om de totale CO2-uitstoot met maar liefst 1 megaton te verminderen. Opvallend is dat de helft van deze uitstoot afkomstig is van woon- en werkverkeer en zakelijke kilometers, wat aangeeft dat er aanzienlijke besparingen mogelijk zijn in deze sector, volgens de visie van het Rijk.

De rol van bedrijven en organisaties in het behalen van deze emissiereductiedoelen is belangrijk. Door de ingevoerde gegevens worden er adviezen gegeven over mogelijke besparingsmaatregelen, zoals het stimuleren van thuiswerken of het aanmoedigen van werknemers om te kiezen voor milieuvriendelijke vervoerswijzen, zoals fietsen of elektrische auto’s.

Werkgevers moeten de verzamelde gegevens over het jaar 2024 uiteindelijk voor eind juni 2025 invoeren. Op de website van RVO lees je meer over het voorbereiden van deze rapportage.

Er zijn al een aantal stappen te nemen als organisatie om je voor te bereiden op de veranderingen per 1 januari 2024. Cure4 ondersteunt daar graag bij. We geven alvast wat tips voor stappen die je als organisatie nu al kan nemen:

  1. Bepaal hoeveel werknemers er op 1 januari 2024 in dienst zijn, waarbij alleen die medewerkers meetellen die voor tenminste 20 uur per maand een contract hebben. Stagiairs, uitzendkrachten of vrijwilligers tellen niet mee.
  2. Controleer of er binnen jullie organisatie gebruik gemaakt kan worden van minimaal E-Herkenning niveau 2+. Dit is nodig om het digitale formulier van het RVO in te kunnen vullen.
  3. Gebruik je als organisatie AFAS? Zorg er dan voor dat het KvK-nummer bij eigenschappen van de werkgever is ingevuld.
  4. Komen er kilometers door vanuit een planning of roosterprogramma? Informeer of hier vervoersmiddel en soort brandstof in kan worden meegegeven en of dit zakelijke kilometers of woon-werkverkeer betreft.

Heb je nog vragen over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

Neem vrijblijvend contact op

Bekijk ook eens deze kennisbank artikelen

Klantverhaal30 apr 2024

Uitbesteding van administratie: hoe Dialysecentrum Ravenstein tijd wint voor meer zorg

Bij Dialysecentrum Ravenstein zet een klein team zich in om optimale zorg te leveren. Om zich volledig te focussen op het verlenen van zorg, laten zij zich administratief ontlasten door Cure4.
Lees meer +
Blog04 mrt 2024

Laag percentage – bijzonder tarief 2024

Wat is het bijzonder tarief in 2024? En hoe wordt dit bepaald? En wat doe je als je in een te lage tariefgroep wordt beloond?
Lees meer +
Brochure05 dec 2023

Brochure: 10 redenen om je salarisdministratie uit te besteden

Veranderende regels voor ouderschapsverlof, nieuwe cao afspraken, een veranderend pensioenstelsel. Continu zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die impact hebben op je salarisadministratie. Om deze tien redenen kies je voor het uitbesteden van je salarisadministratie.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg! Schrijf je in