Helpdesk Gezonde Zorg

Samen sparren over de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering

Welkom bij onze helpdesk Gezonde Zorg. Zorgorganisaties zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. Wij willen ze uiteraard hierbij optimaal ondersteunen. Dit doen we door met ze te sparren over de continuïteit van vitale bedrijfsprocessen.

Op deze pagina zijn een aantal belangrijke aandachtspunten voor zorgorganisaties verzameld om op eventuele bedrijfskundige en financiële risico’s zo goed mogelijk te anticiperen.

Schroom niet om met ons te sparren, wij doen het graag. Uiteraard zonder tegenprestatie, want de zorg doet al ontzettend veel voor ons allemaal.

Impact op

Zorgadministratie

Het coronavirus vergt ook veel van vitale ondersteunende afdelingen zoals de Zorgadministratie. Deze afdeling draait momenteel overuren om deze bijzondere situatie administratief in goede banen te leiden. De gevolgen van het niet juist, tijdig en volledig registreren, declareren en factureren kunnen serieuze problemen veroorzaken zoals grote achterstanden of liquiditeitsproblemen. Daarnaast kunnen contractafspraken met de financiers onder druk komen te staan.

  • Anticipeer snel en daadkrachtig bij uitval van ZA-medewerkers of bij toename van de werkdruk.
  • Zorg dat de juiste kennis en kunde aanwezig is om (nieuwe) wet- en regelgeving op een juiste manier toe te passen.
  • Blijf als ZA-afdeling goed communiceren met specialisten en andere ondersteunde afdelingen.
  • Zorg voor duidelijke werkinstructies en protocollen mocht de huidige situatie escaleren.
  • Neem contact op met financiers om afspraken te maken over het behoud van financiering bij vertraging of fouten.

Personeel en organisatie

Deze bijzondere situatie heeft ook grote invloed op de HR- en salarisadministratie van zorgorganisaties. Zo kunnen er veranderingen gelden rondom de verloningen, onkostenvergoedingen en personeelsadministratie. Zorg naast een goede voorbereiding ook voor het informeren van de werknemers en indien nodig ook de leveranciers en eventueel bezoekers.

Wij helpen je op weg met 5 belangrijke punten waar je als organisatie rekening mee kunt houden.

  1. Het aanvragen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
  2. Uitval van medewerkers die ziek zijn of klachten hebben overeenkomstig met het coronavirus.
  3. De reiskosten bij medewerkers in quarantaine.
  4. Een medewerker kan niet komen werken vanwege opvang van de kinderen.
  5. De ‘inhoudingen’ bij medewerkers in quarantaine.

Naar de tips

Beeldbellen tijdens coronacrisis

Beeldbellen is een waardevol alternatief voor het door laten gaan van de afspraken met cliënten. Er zijn tegenwoordig diverse applicaties waar je als zorgaanbieder uit kan kiezen. Inmiddels zijn er verschillende adviezen verschenen met betrekking tot beeldbellen in de zorg. Wij hebben de adviezen voor je samengevat en de nodige tips voor je op een rij gezet in een blog.

Lees de blog over beeldbellen

Crisisvolwassenheid in de zorg

Hoe gaan instellingen in de gezondheidszorg om met de coronacrisis? Wat is de gemene deler in die aanpak en waar voorzien wij risico’s? In ons artikel over ‘crisisvolwassenheid’ beschrijven we de uitkomsten van een peiling onder 15 instellingen waarbij onze consultants zijn nagegaan welke maatregelen er ‘onder stoom en kokend water’ worden genomen. We sluiten af met een eerste vooruitblik zodat we de bedrijfsvoering van gezondheidszorginstellingen straks ook voor de toekomst kunnen voorbereiden op impactvolle gebeurtenissen.

Lees meer over crisisvolwassenheid

Zorgbekostiging en wet- en regelgeving

De NZa heeft besloten om diverse aanpassingen door te voeren in de regelgeving. Zo zijn de regels voor consulten in de medisch-specialistische zorg tijdelijk verruimd. Ziekenhuizen kunnen daarmee het eerste consult met een patiënt ook op afstand doen. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding.

Zorginstellingen in de langdurige zorg maken mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel.

Lees hier de laatste update

Patiëntenlogistiek en wachttijden

Het coronavirus zorgt ervoor dat de zorgcapaciteit en wachttijden bij zorgorganisaties nog meer onder druk komt te staan. Naast de toenemende druk van het behandelen van besmette patiënten is het ook een uitdaging om cliënten in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg te blijven ondersteunen en behandelen.

Niet-noodzakelijke zorg wordt uitgesteld en organisaties zoeken naar mogelijkheden om ambulante zorg digitaal aan te bieden. Dit zorgt ervoor dat de wachtlijsten groter worden. Daarnaast is de impact van ziekte bij verpleging en artsen nog niet te overzien. Het is daarom belangrijk om nu alvast na te denken over zorglogistiek. In onze blog geven we een aantal tips.

Lees de blog

Sparren met onze experts

Deze helpdesk is speciaal ontwikkeld om de gevolgen van het coronavirus in kaart te brengen voor jouw zorgorganisatie. Onze experts volgen alle ontwikkelingen die relevant zijn en plaatsen het in de context van een optimaal functionerende bedrijfsvoering.


Wij delen graag onze kennis zodat zorgorganisaties, speciaal in deze tijden, zich kunnen richten op de zorgtaken. Wij sparren graag, uiteraard zonder tegenprestatie, over hoe de bedrijfsvoering optimaal kan blijven functioneren. Zowel op korte als op langere termijn.

Vrijblijvend en zonder tegenprestatie

Binnen 24 uur ontvang je een uitnodiging voor een online of telefonische sparringsessie met één van onze experts.

Sta je voor een andere uitdaging dan op deze pagina is besproken? Wij helpen je graag!

Ik wil graag sparren!

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact