Helpdesk Gezonde Zorg

Samen sparren over de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering

Welkom bij onze helpdesk Gezonde Zorg. Zorgorganisaties zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. Wij willen ze uiteraard hierbij optimaal ondersteunen. Dit doen we door met ze te sparren over de continuïteit van vitale bedrijfsprocessen.

Op deze pagina zijn een aantal belangrijke aandachtspunten voor zorgorganisaties verzameld om op eventuele bedrijfskundige en financiële risico’s zo goed mogelijk te anticiperen.

Schroom niet om met ons te sparren, wij doen het graag. Uiteraard zonder tegenprestatie, want de zorg doet al ontzettend veel voor ons allemaal.

Impact op

Zorgadministratie

Het coronavirus vergt ook veel van vitale ondersteunende afdelingen zoals de Zorgadministratie. Deze afdeling draait momenteel overuren om deze bijzondere situatie administratief in goede banen te leiden. De gevolgen van het niet juist, tijdig en volledig registreren, declareren en factureren kunnen serieuze problemen veroorzaken zoals grote achterstanden of liquiditeitsproblemen. Daarnaast kunnen contractafspraken met de financiers onder druk komen te staan.

 • Anticipeer snel en daadkrachtig bij uitval van ZA-medewerkers of bij toename van de werkdruk.
 • Zorg dat de juiste kennis en kunde aanwezig is om (nieuwe) wet- en regelgeving op een juiste manier toe te passen.
 • Blijf als ZA-afdeling goed communiceren met specialisten en andere ondersteunde afdelingen.
 • Zorg voor duidelijke werkinstructies en protocollen mocht de huidige situatie escaleren.
 • Neem contact op met financiers om afspraken te maken over het behoud van financiering bij vertraging of fouten.

Personeel en organisatie

Deze bijzondere situatie heeft ook grote invloed op de HR- en salarisadministratie van zorgorganisaties. Zo kunnen er veranderingen gelden rondom de verloningen, onkostenvergoedingen en personeelsadministratie. Zorg naast een goede voorbereiding ook voor het informeren van de werknemers en indien nodig ook de leveranciers en eventueel bezoekers.

Wij helpen je op weg met 5 belangrijke punten waar je als organisatie rekening mee kunt houden.

 1. Het aanvragen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
 2. Uitval van medewerkers die ziek zijn of klachten hebben overeenkomstig met het coronavirus.
 3. De reiskosten bij medewerkers in quarantaine.
 4. Een medewerker kan niet komen werken vanwege opvang van de kinderen.
 5. De ‘inhoudingen’ bij medewerkers in quarantaine.

Naar de tips

Zorgbekostiging en wet- en regelgeving

De NZa heeft besloten om diverse aanpassingen door te voeren in de regelgeving. Zo zijn de regels voor consulten in de medisch-specialistische zorg tijdelijk verruimd. Ziekenhuizen kunnen daarmee het eerste consult met een patiënt ook op afstand doen. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding.

Zorginstellingen in de langdurige zorg maken mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. De NZa streeft ernaar om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

Meer informatie

Patiëntenlogistiek en wachttijden

Het coronavirus zorgt ervoor dat de zorgcapaciteit en wachttijden bij zorgorganisaties nog meer onder druk komt te staan. Naast de toenemende druk van het behandelen van besmette patiënten is het ook een uitdaging om cliënten in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg te blijven ondersteunen en behandelen.

Niet-noodzakelijke zorg wordt uitgesteld en organisaties zoeken naar mogelijkheden om ambulante zorg digitaal aan te bieden. Dit zorgt ervoor dat de wachtlijsten groter worden. Daarnaast is de impact van ziekte bij verpleging en artsen nog niet te overzien. Het is daarom belangrijk om nu alvast na te denken over zorglogistiek. In onze blog geven we een aantal tips.

Lees meer

Privacy vs. coronavirus

Gegevensdeling in de (spoedeisende) zorg is nu enorm cruciaal. Het is begrijpelijk dat de aandacht voor de privacy nu een beetje is verslapt door de hectiek rondom het coronavirus.

Gelukkig belemmert de AVG de manier waarop gegevensdeling nu plaatsvindt niet. Maar datalekken liggen nog wel op de loer en ook kwaadwillenden staken (helaas) hun hackpraktijken niet vanwege het virus. Wij hebben het een en ander voor je uitgezocht en in onze blog geven we een aantal tips over gegevensdeling en beveiliging.

Lees meer

Continuïteitsplan bij corona

Het aantal reguliere patiënten en cliënten dat in huisquarantaine verblijft, kan toenemen terwijl medewerkers om dezelfde reden niet naar hun werk kunnen komen. Het is denkbaar dat een activiteitencentrum of dagbestedingslocatie tijdelijk moet worden gesloten. Goede voorbereiding is daarom belangrijk.  Zorgcontinuïteit in balans biedt hierbij ondersteuning. Deze tool heeft ‘denkkaarten’ die omgevormd kunnen worden tot ‘taakkaarten’ aan de hand van de eigen (zorg)processen.

GGD GHOR Nederland heeft het product ontwikkeld met diverse GHOR regio’s en zorginstellingen.

Download Zorgcontinuïteit in balans

Zorgadministratie

Ook ondersteunend personeel is momenteel hard nodig om de zorgtaken goed te kunnen uitvoeren. Achterstanden in zorgdeclaraties en facturaties kunnen serieuze problemen voor je organisatie veroorzaken. Wat doe je als zorgadministratief personeel uitvalt door ziekte of de quarantainemaatregel?

Ik wil hier graag over sparren

Wachttijden

Wat we nu al in kunnen schatten is dat het coronavirus zowel effect heeft op de zorgvraag als het aanbod. Hoe kan de toegenomen druk op de zorgcapaciteit en wachttijden wegnemen? Welke quickwins zijn nu al toe te passen, zonder dat de wachttijd voor andere patiënten ook onder druk komt te staan?

Ik wil hier graag over sparren

Personeel en organisatie

Door de opgelegde maatregelen wordt een andere manier van werken van je ondersteunend personeel vereist. Hoe zorg je ervoor dat de dagelijkse financieel-administratieve werkzaamheden niet blijven liggen? Hoe zit het met het aanvragen van de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid en loondoorbetalingen bij ziekte?

Ik wil hier graag over sparren

Sparren met onze experts

Deze helpdesk is speciaal ontwikkeld om de gevolgen van het coronavirus in kaart te brengen voor jouw zorgorganisatie. Onze experts volgen alle ontwikkelingen die relevant zijn en plaatsen het in de context van een optimaal functionerende bedrijfsvoering.


Wij delen graag onze kennis zodat zorgorganisaties, speciaal in deze tijden, zich kunnen richten op de zorgtaken. Wij sparren graag, uiteraard zonder tegenprestatie, over hoe de bedrijfsvoering optimaal kan blijven functioneren. Zowel op korte als op langere termijn.

Klaar om met ons te sparren?

 • Zorgadministratieve uitdagingen
  Hoe ga je om met de deadlines voor zelfonderzoek of het uitvallen van een DBC adviseur?
 • HR beleid
  Wat doe je met het personeel? Hoe staat het met de verplichtingen vanuit de organisatie richting personeel?
 • Privacy & wetgeving
  Welke veranderingen in wet- en regelgevingen omtrent het coronavirus zijn actief en hoe deze het beste te implementeren?
 • Financiële maatregelen
  Welke regelingen zijn mogelijk om aan te wenden voor je organisatie? Hoe zit het precies met werktijdverkorting?
 • Zorgcapaciteit en wachttijden
  Wat zijn de quickwins die nu toegepast kunnen worden om de druk op de capaciteit en wachttijden te verlichten?
Ik wil graag sparren!

Onze experts

Caroline Bogchelman

Consultant Care

Frouke Snoep

Business Line Manager

Iris Gielen

Consultant Cure

Tinka Versteeg

Legal Consultant

Vrijblijvend en zonder tegenprestatie

Binnen 24 uur ontvang je een uitnodiging voor een online of telefonische sparringsessie met één van onze experts.

Sta je voor een andere uitdaging dan op deze pagina is besproken? Deel het alsnog met ons, want onze expertise en ervaring is enorm. We willen jouw organisatie graag verder helpen.

Ik wil graag sparren!

Ook goed om te lezen

Update | Zorgt het corona-effect voor langere wachttijden in mijn zorginstelling?

4

422

257

18 March 2020

Het coronavirus heeft een bijna niet te voorspellen impact op de gehele samenleving maar zorgt nu al…

Update | 5 belangrijke zaken die de NZa tijdelijk aanpast voor jouw zorgorganisatie!

8

836

294

02 April 2020

Net als Cure4 wil de NZa de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk. Zo …

Nieuws | Beleid Coronavirus Cure4

2

255

199

13 March 2020

Vanzelfsprekend houdt Cure4 de ontwikkelingen in verband met het Coronavirus goed in de gaten. We st…

Update | Hoe ga je om met de privacyregels in tijden van het coronavirus?

11

1012

231

18 March 2020

Datalekken liggen daarmee op de loer en ook kwaadwillende mensen staken hun praktijken niet vanwege …

Update | 5 zaken die jij moet weten over HR- en Salarisadministratie en het coronavirus!

4

412

259

17 March 2020

Het coronavirus zorgt voor veel verschuivingen in de bedrijfsvoeringen van zorgorganisaties. Deze bi…

Update | NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus

2

318

104

16 March 2020

Net als Cure4 wil de NZa de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk. Doo…

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer