Thuiszorg positionering; concurreren of samenwerken?!

Ten aanzien van de veranderde inkoopomgeving is de positionering van de thuiszorg cruciaal en lijkt de keuze te worden; concurreren of samenwerken?!De AWBZ wordt als systeem langzaam uitgekleed. Binnen de thuiszorg is de huishoudelijke hulp al overgeheveld naar gemeentes (WMO) en worden dagbesteding en begeleiding op termijn overgeheveld. Ook de uitvoering van de AWBZ zal (op termijn), overgeheveld worden van de zorgkantoren, naar de zorgverzekeraars. Door de wijzigingen krijgen zorgaanbieders in de toekomst te maken met een veranderd speelveld of zelfs hele andere contractpartners.

Download het artikel

©2019 Cure4 |

Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy Statement
Contact