Gelre Ziekenhuizen

Project: Grip op DOT

“Maatschap Chirurgie weet precies waar ze aan toe is met de registratie van DOT.”

Lees hier meer over zorgadministratie in de cure

“De kennis en de inzet van Cure4 zijn doorslaggevend geweest in het snel en betrouwbaar opzetten van de nieuwe wijze van registratie. En het is van grote waarde voor ze dat dit zo snel tot stand gekomen is”, zegt zorgmanager Snijdend Cluster Machteld Ploeg.

De invoering van DOT heeft grote impact op zowel het ziekenhuis als de medisch specialisten. Bij de introductie van DOT wisten de chirurgen niet altijd even goed wat van hen werd verwacht in de registratie. Ook de exacte omvang van de impact was onduidelijk, maar wat ze wél wisten, was dat onjuiste registratie hen en het ziekenhuis veel extra werk zou kosten. De ondersteuning die Cure4 ons bij het doorgronden van DOT-systematiek en -registratie heeft geboden, is concreet, deskundig en doortastend gebleken. Vanaf begin 2012 heeft de maatschap hierdoor dusdanig goed kunnen registreren dat we weinig uitval van DOT producten hoeven te verwachten en daar genieten we nu en later dit jaar absoluut nog van!”  

Consultant Remko Verhagen van Cure4 prijst de samenwerking met de chirurgen en de zorgadministratie van het ziekenhuis in het doorlopen van het proces. “We hebben heel goed gebruik kunnen maken van elkaars kennis om DOT te kunnen ontvlechten. Beslispunten zijn inzichtelijk gemaakt door ‘placemats’ per subspecialisme te ontwikkelen. Hierdoor hoefde de chirurg in zijn, toch al onder tijdsdruk staande, primaire proces op de poli minder tijd  te “verspelen” aan het nadenken over registratie.”

Gelre Ziekenhuizen heeft een belangrijke regiofunctie in Gelderland met vestigingen in Apeldoorn en Zutphen. De organisatie wil mensen helpen door de zorg te verlenen die nodig is om van een ziekte te herstellen of de gevolgen ervan te verlichten. Verbetering en innovatie spelen vooraanstaande rollen in het realiseren van deze doelstelling. Opleiding en onderzoek zijn hiertoe belangrijke speerpunten.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact