Groenhuysen

Project: Multi-momentopname

“Door de meting hebben we nieuwe inzichten verkregen in de werkprocessen van de afdeling.”

Lees hier meer over Procesoptimalisatie in de care

Cure4 is samen met Groenhuysen aan de slag gegaan om inzicht te geven in activiteiten en in kaart te brengen wat de mogelijke verbeterkansen zijn op de huidige werkwijze, die mogelijk tot meer rust op de werkvloer kunnen leiden.

Ellen Kustermans, manager Binnendienst van de afdeling Klant & Markt: “Wij hadden het gevoel dat we de hele dag ontzettend druk zijn met taken en activiteiten, die misschien wel niet bij de taakopdracht van de afdeling horen”.  De afdeling Klant & Markt is de centrale spil voor cliënten en partners van Groenhuysen. Deze afdeling werft klanten in de breedste zin van het woord en richt zich op het creëren van de juiste match tussen de klantvraag en het product- en dienstenaanbod van Groenhuysen. Klant & Markt biedt (potentiële) klanten één loket voor alle vragen rondom het complete product- en dienstenaanbod van Groenhuysen.

Door de tijdbesteding en het gevoel  van het uitvoeren van oneigenlijke taken te kwantificeren, konden wij Groenhuysen helpen bepalen waar ze zich op moeten richten om verbeteringen in de organisatie van hun dagelijkse taken aan te brengen.

Methode
Aan de hand van een Multimomentopname  hebben we de werkprocessen letterlijk onder de loep genomen.  Cure4 professional Jone Oosterhoff  vat de Multimomentopname als volgt samen: “Het is een statistische meetmethode, waarmee je in een proces, of op een afdeling een meetinstrument inzet, dat de medewerkers gedurende een aantal dagen volg om inzicht te krijgen in de werkzaamheden die op dat moment gedaan worden.”

Volgens Ellen Kustermans waren de uitkomsten waardevol: “Door de meting hebben we nieuwe inzichten verkregen in de werkprocessen van de afdeling. De volgende uitdaging lag in het oppakken en borgen van de verbeterkansen. Jone heeft ons daarbij goed ondersteunt en heeft deelnemers op een positieve wijze gemotiveerd en meegenomen in het proces.”

Opbrengst
Het doel was altijd de talenten van werknemers zo goed mogelijk benutten, zodat ze hun kostbare tijd efficiënt invullen. De resultaten werden in gezamenlijkheid teruggekoppeld om het onderlinge vertrouwen te stimuleren en bij Groenhuysen heeft dit tot goede en eerlijke sessies over de eigen prestaties geleid. Vervolgens werd aan medewerkers voorgelegd in welke verbeterissues zij zich konden vinden en op deze wijze  ontstond draagvlak voor het actief aan de slag gaan met procesverandering.

“De mooiste opbrengst is dat werknemers van de klantenservice nu geprikkeld worden hun taken en activiteiten te beoordelen of hetgeen wat ze (gaan) doen ook daadwerkelijk horen te doen. Naast tijdswinst en bewustwording  levert dit ook minder onrust en een prettiger werksfeer op de afdeling. Daarnaast is er goede spirit ontstaan voor verandering.

Bij Groenhuysen zetten ze zich in voor overwegend ouderen in de regio Roosendaal en biedt een brede dienstverlening, variërend van gemak en comfort tot intensieve zorg,  zowel in de vorm van thuiszorg als ook in verzorgde woonvoorzieningen. Dagelijks zetten ongeveer 2300 medewerkers en nog eens 700 vrijwilligers  zich in voor de 4000 cliënten van Groenhuysen.

©2019 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact